Jesteśmy  zespołem psychoterapetów i psychologów pełnym zaangażowania w terapię oraz ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.
 
Monika Dąbrowa - psycholog, terapeuta

(796-616-575)


 

Ukończyłam Psychologię Ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim, w Specjalistycznym Centrum Medycznym Unicardia&Unimedica, w Centrum Terapii Po Traumie, w Międzynarodowym Zespole Placówek Oświatowych, w organizacjach pozarządowych, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuję pod stałą superwizją oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.


Aleksandra Zagdan- psycholog, terapeuta

(730-904-104)Ukończyłam psychologię ogólną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kształciłam się również na Universidad de Malaga w Hiszpanii, gdzie przebywałam w ramach rocznego stypendium. Jestem także absolwentką I stopnia Szkoły Dramy Stosowanej organizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-klatka" w Warszawie, dzięki czemu w swojej pracy często odwołuję się do metod "teatralnych". Przede wszystkim jednak wykorzystuję dramę do pracy warsztatowej głównie w dziedzinie szeroko pojętej profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas staży w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Centrum Maltańskim w Krakowie czy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wielkich Drogach. Od kilku lat konsekwentnie zajmuję się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinami. Obecnie pracuję w charakterze terapeuty dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w jednym z krakowskich przedszkoli.

Stale podnoszę swoje kwalifikację poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in. kurs z terapii behawioralnej w teorii i praktyce, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Jestem też w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W kręgu moich zaintersowań zawodowych znajdują się zagadnienia zaburzeń odżywiania, zaburzeń adaptacyjnych, szoku kulturowego oraz autyzmu. 


  Alicja Pielka - psycholog, terapeuta


(795-484-702)Ukończyłam studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miałam również przyjemność pogłębiać swoją wiedzę na Università degli Studi di Catania we Włoszech, gdzie wykorzystałam czas półrocznego stypendium.

Obecnie jestem w trakcie całościowego 4-letniego Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie, w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

 Doświadczenie zawodowe w pracy zdobywałam na licznych stażach i wolontariatach, m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie,  w Fundacji „Dobrze, że jesteś”, w ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży SIEMACHA oraz w Ambolatorium Terapii Rodzin. Odbyłam również praktyki w Zakładzie Karnym Nowa Huta oraz w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Jestem zorientowana na ciągły, konsekwentny rozwój swojej wiedzy i kompetencji, które rozwijam przez udział w szeregu warsztatach i konferencjach.

W swojej pracy staram się łączyć różne paradygmaty leczenia, 
jednak stosuję głównie metody terapii psychodynamicznej, co pozwala pacjentowi na skuteczne przejście przez trudny dla niego czas.  Dopasowuje metody do rodzaju zgłaszanego problemu, tak aby zawsze pacjent był w centrum uwagi. Dzięki takiej psychoterapii można nie tylko zaobserwować ustępowanie objawów, ale także uzyskanie przez pacjenta dużo większej świadomości samego siebie.

Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Katarzyna Pogan - psycholog, terapeuta

693364807

Ukończyłam psychologię ogólną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jestem również absolwentką kulturoznawstwa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam kurs z terapii behawioralnej w teorii i praktyce, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach oraz w Zespołach Szkół będących pod opieką w/w Poradni. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej w Grojcu, prowadzę zajęcia  socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz terapią indywidualną i grupową.

Moja praca poddawana jest ciągłej superwizji. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

 

Maria Gargas - asystentka
Szefem zespołu jest dr med. Andrzej Polewka, specjalista leczenia głebokich depresji, zaburzeń lękowych oraz nerwicy natręctw. W razie potrzeby oferuje leczenie farmakologiczne, prowadzone równolegle z psychoterapią.
  
© 2014 meditim.pl - dr n. med. Andrzej Polewka - All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone.

strony www kraków